Сибирское здоровье

«Сибир Захий» Тригел — бул ынтымакташтык комплекс, кошумча компоненттердин булактыруусу менен эмдеген, паразиттер менен күрөшүү үчүн жана тургануу ишкерлердин ар базасында сунуш кылынган. Ушурчак жана паразиттерге багыт берүүгө каратылган кучтуу антипаразиттик программа ар бир жакка 3 бөлүктөрдүн (даярдоо, антипаразиттик удар жана кайраар тургануу) тарабынан иштеп чыгат. Бул бөлүктөрдү Формула 1, Формула 2 менен Формула 3 деп аталат.

Жаныбулакташтык комплекс ичинде:

2 пластинка, Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу» деп аталган, 30 жапка чынтыктар бар (толукта 30 чынтык);
4 пластинка, Формула 2 «Fitopar» деп аталган, 60 жапка чынтыктар бар;
1 банка, Формула 3 «Enterovit» деп аталган, 200 граммга чынтык жемиш бар.

Комплекс иштери:

Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу».
Ушурчактын басымдарын алдын алуу үчүн бул программанын учурдагы иштери жатат. Бул учурда ушурчак жана желчи путилерине даярдалуу жолу көрсөтүлөт. Учурдагы паразиттер желчи путилерининг спазмалары менен жана ушурчактын табактоо киштери менен барабар болот. Бирок, аларга чаптап чыгуу үчүн бул жолуларды киргизүү менен тазалап, ушурчакты тазалап чыгуу керек. Андыктан, Формула 2 компоненттеринин активдүү болуу кайра чабааттуу иштейт.

Формула 2 «Fitopar».
Паразиттерге жараша бир чек чабуу үчүн (пижма цветкерги менен жана жемишлик грейпфрут диарреяларынан экстракттар) жана артишок экстрактын комбинациясы менен жасалган. Формула 2 ичиндеги артишок экстракты жана компоненттердин башкаларынын үйлөнүүсүн жараша жасоо үчүн каралат.

Формула 3 «Enterovit».
Ушурчак жана желчи путилериндеги артыкчы ушурчак жемиштерди кайраар тазалоо жана антипаразиттик турмуш камсыз таштоо керек болот. Бул жолу менен организмга токсич ырындуулук камсыз кылат жана желчи путилердин турмуш камсыз менен кайра чабааттуу керек паразиттерге жакшы болот.

Комплекс составы:

Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу»:
сенна экстракты, спорыш ырындылары, эхинацея экстракты, солук кайырткасын ырындылары, жеңишкес толуклору, жовонушул толуклору, каркемин жапкалары, чабак күнжүк ырындылары, ылдам токтоң толуклору, володушка толуклору, куманда толуклору, кандайн ырындылары, кан толуклору, кара далан ырындылары, карапуз толуклору, либа цветкери, пижма цветкери, айылтайлык цветкери, кара чабагайны адасы, сабельник толуклору, соссюрея экстракты.

Формула 2 «Fitopar»:
пижма цветкери, жемишлик грейпфрут бишкеклердин экстракты, артишоктун толуклору суулук.

Формула 3 «Enterovit»:

«Сибир Захий» Тригел — бул ынтымакташтык комплекс, кошумча компоненттердин булактыруусу менен эмдеген, паразиттер менен күрөшүү үчүн жана тургануу ишкерлердин ар базасында сунуш кылынган. Ушурчак жана паразиттерге багыт берүүгө каратылган кучтуу антипаразиттик программа ар бир жакка 3 бөлүктөрдүн (даярдоо, антипаразиттик удар жана кайраар тургануу) тарабынан иштеп чыгат. Бул бөлүктөрдү Формула 1, Формула 2 менен Формула 3 деп аталат.

Жаныбулакташтык комплекс ичинде:

2 пластинка, Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу» деп аталган, 30 жапка чынтыктар бар (толукта 30 чынтык);
4 пластинка, Формула 2 «Fitopar» деп аталган, 60 жапка чынтыктар бар;
1 банка, Формула 3 «Enterovit» деп аталган, 200 граммга чынтык жемиш бар.

Комплекс иштери:

Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу».
Ушурчактын басымдарын алдын алуу үчүн бул программанын учурдагы иштери жатат. Бул учурда ушурчак жана желчи путилерине даярдалуу жолу көрсөтүлөт. Учурдагы паразиттер желчи путилерининг спазмалары менен жана ушурчактын табактоо киштери менен барабар болот. Бирок, аларга чаптап чыгуу үчүн бул жолуларды киргизүү менен тазалап, ушурчакты тазалап чыгуу керек. Андыктан, Формула 2 компоненттеринин активдүү болуу кайра чабааттуу иштейт.

Формула 2 «Fitopar».
Паразиттерге жараша бир чек чабуу үчүн (пижма цветкерги менен жана жемишлик грейпфрут диарреяларынан экстракттар) жана артишок экстрактын комбинациясы менен жасалган. Формула 2 ичиндеги артишок экстракты жана компоненттердин башкаларынын үйлөнүүсүн жараша жасоо үчүн каралат.

Формула 3 «Enterovit».
Ушурчак жана желчи путилериндеги артыкчы ушурчак жемиштерди кайраар тазалоо жана антипаразиттик турмуш камсыз таштоо керек болот. Бул жолу менен организмга токсич ырындуулук камсыз кылат жана желчи путилердин турмуш камсыз менен кайра чабааттуу керек паразиттерге жакшы болот.

Комплекс составы:
Формула 1 «Чынтыктардын ишке асырылуу»:
сенна экстракты, спорыш ырындылары, эхинацея экстракты, солук кайырткасын ырындылары, жеңишкес толуклору, жовонушул толуклору, каркемин жапкалары, чабак күнжүк ырындылары, ылдам токтоң толуклору, володушка толуклору, куманда толуклору, кандайн ырындылары, кан толуклору, кара далан ырындылары, карапуз толуклору, либа цветкери, пижма цветкери, айылтайлык цветкери, кара чабагайны адасы, сабельник толуклору, соссюрея экстракты.

Формула 2 «Fitopar»:
пижма цветкери, жемишлик грейпфрут бишкеклердин экстракты, артишоктун толуклору суулук.

Формула 3 «Enterovit»:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.