Trong tập đoàn «Sức khỏe Xiberia», có các quy tắc theo đó đối tác ký kết hợp đồng nhưng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với điểm (nghĩa là ngoại trừ vật dụng, công cụ kinh doanh và tài liệu in ấn) trong vòng 4 tháng sẽ bị loại bỏ và hợp đồng của họ sẽ bị đóng cửa. Ngoài ra, bất kỳ đối tác khác của công ty nào mà trong vòng 12 tháng không có bất kỳ điểm nào qua số cá nhân của họ cũng sẽ bị loại.

Nếu đối tác thỏa mãn các tiêu chí được miêu tả ở trên đã bị chấm dứt (bị loại) khỏi công ty nhưng muốn khôi phục mối quan hệ của mình với tập đoàn, anh ta có thể ký kết một hợp đồng mới và trong quá trình này, anh ta cũng sẽ có cơ hội tham gia các chương trình thưởng mà công ty đề xuất cho đối tác mới (Debut kinh doanh cá nhân, Khởi đầu nhanh chóng).

Để ký kết một hợp đồng mới, cần liên hệ với người từng là hướng dẫn viên của bạn hoặc chọn cho mình một hướng dẫn viên bằng cách sử dụng danh sách Cố vấn trên trang web này.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.